Tag Archive for: kreatywność

Kreatywność – czyli cecha współczesności

Współcześnie wiele mówi się kreatywności, jako czynnikowi wyznaczającemu nowe horyzonty w postrzeganiu jednostki w społeczeństwie i służącemu polepszaniu ogólnych warunków życia.  W obliczu kryzysu na rynkach finansowych, nieefektywności znanych systemów gospodarowania zasobami ludzkimi oraz wzrostu świadomości w zakresie nowych technologii, rozpoczęto poszukiwania nowych składników generowania wzrostu gospodarczego. Czytaj dalej