Art konsultacje dla artystów

Art konsultacje to cykl indywidualnych spotkań online, na których wspólnie z artystą tworzymy plan działania, zawierający najważniejsze kroki rozwoju kariery.