Promocja sztuki i kultury

Bazując na naszym doświadczeniu oraz gruntownym researchu prezentujemy najlepsze rozwiązania, skuteczne zabiegi marketingowe niezbędne do komercyjnego sukcesu galerii sztuki, instytucji kultury oraz artysty indywidualnego.