Tag Archive for: marketing usług medycznych

Marketing w branży medycznej

Branża usługodawców medycznych od wielu lat przechodzi poważne zmiany, w kolejnych odsłonach tego spektaklu rząd serwuje nam kolejne ustawy, poprawki do nich, rozporządzenia i wszelkie inne formy aktów prawnych znanych polskiemu prawodawstwu. Najnowszą arią tej 460 – osobowej, poselskiej orkiestry jest Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej, a w niej zapis o możliwości przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (spzoz) w spółki prawa handlowego. Jeśli spółki to wolny rynek, a jeśli wolny rynek to działania  marketingowe. Dodajmy do tego prywatne centra medyczne obsługujące około milion osób rocznie oraz spółdzielnie medyczne i prywatne praktyki i otrzymamy ogromną rzeszę rywalizujących ze sobą usługodawców. Jednocześnie, rynek usługobiorców obejmuje 100% społeczeństwa co  czyni, w sposób oczywisty, usługi medyczne kwestią ważką społecznie, a jeśli coś za takie uchodzi to staje się podmiotem kampanii informacyjno – promocyjnych realizowanych przez szerokie spektrum podmiotów. Czytaj dalej