Chwalimy się. O korzyściach z wdrażania i raportowania działań CSR firmy

O korzyściach z wdrażania i raportowania działań CSR firmyDziałania w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu mogą przynieść firmie wiele korzyści. Profity leżą zarówno po stronie samej firmy, pracowników ale również samej społeczności lokalnej.

Do najczęstszych korzyści jakie wymienia się w literaturze przedmiotu,  jakie zyskuje firma wdrażająca strategie CSR należą, po stronie firmy to:

 • Większa integracja i zespolenie załogi wokół celów firmy (co zwiększa sprzedaż);
 • Sprzyjający klimat pracy (co zwiększa sprzedaż);
 • Szybsze osiąganie założonych celów firmy (co zwiększa sprzedaż);
 • Wciągnięcie pracowników w proces zarządzania (co zmniejszy liczbę błędów);
 • Kreowanie odpowiedzialności pracowników (większa troska o koszty w firmie);
 • Kreowanie innowacyjności pracowników (większa skłonność do inwestycji);
  • Większa wydajność pracy (większy wzrost wydajności pracy, większy zysk);
  • Większa sprzedaż ( większy zysk);
  • Większy poziom zysku (lepsza wycena firmy);
  • Większa elastyczność firmy w reakcji na zmiany rynkowe (większa sprzedaż);
  • Większa dyspozycyjność pracowników (większa sprzedaż);
  • Większy prestiż rynkowy i społeczny (większa sprzedaż).

Korzyści dla pracowników skupiają się przede wszystkim na bezpieczeństwie pracy, zmniejszeniu liczby wypadków na stanowiskach pracy, zwiększenie perspektyw na rozwój, wzrost satysfakcji z pracy, zmniejszenie rotacji pracowników, mniejsze wahania liczby zatrudnionych, większa terminowość wynagrodzeń.

Korzyści dla otoczenia zewnętrznego to np. zwiększenie konsumpcji z tytułu wyższych wynagrodzeń, wzrost wydajności pracy w gospodarce, wyższy poziom zebranych podatków i składek na ubezpieczenie, wpływy podatkowe do budżetu, lepszy klimat społeczny, wzrost produktywności i wiele innych

 Powyższe korzyści wskazują, że firmy aktywnie stosujące zasady Społecznej Odpowiedzialności Biznesu mogą zyskać znaczną przewagę konkurencyjną. Dyskusja, nad jakością CSR w Polsce trwa. Jest to koncepcja dość młoda. Jedna z organizacji (Forum Odpowiedzialnego Biznesu), prężnie działająca w obszarze CSR od 10 lat wydaje Raport Dobrych Praktyk. Z roku na rok, wraz ze wzrostem zainteresowania tematem  przykładów projektów realizowanych w firmach jest coraz więcej. Raport zawiera najbardziej cenione, wartościowe działania z obszaru CSR, projekty, jakie wdrążają zaangażowane społecznie firmy, przedsiębiorstwa, instytucje działające na polskim rynku. Jest to wskazówka, inspiracja, pokazanie możliwości innym.  Dzięki takim działaniom kolejne firmy zaczynają funkcjonować na zasadzie społecznej odpowiedzialności.  Dzięki odpowiedniej organizacji, zarządzaniu firmą na zasadach zrównoważonego rozwoju, Społecznej Odpowiedzialności Biznesu takie organizacje zyskują. Nie tylko mowa tu o uznaniu beneficjentów, zwiększenie przychodów jest  również korzyścią z działań CSR, społeczne zaangażowanie przekłada się na wyniki sprzedażowe. Owszem, na pierwszy plan z pewnością wysuwa się poprawa, wzmocnienie dotychczasowego wizerunku, reputacji firmy. Przedsiębiorstwo wdrążające zasady zrównoważonego rozwoju staje się bardziej atrakcyjne dla swoich interesariuszy (klientów, kontrahentów, dostawców) jak i samych pracowników danej instytucji. Jest kojarzone z innowacyjnością, postępem oraz przedsiębiorczością. Firma staje się bardziej wiarygodna stosując znormalizowane zasady postępowania, staje się innowatorem, atrakcyjnym, wiarygodnym partnerem biznesowym. Dzięki swoim działaniom może zyskać nowych, bardziej lojalnych klientów. Przez tego typu działania wzmacnia się niejednokrotnie identyfikację z wartościami danej firmy zarówno wśród klientów jak i samych pracowników. Kolejną korzyścią dla firmy w czasie wdrażania omawianej koncepcji jest wypracowywanie nowych rozwiązań komunikacyjnych, zarówno wewnątrz firmy jak i z otoczeniem zewnętrznym. Przez działania CSR może nastąpić właściwe usprawnienie procesów umożliwiających pracownikom zespołowe rozwiązywanie pojawiających się problemów, konfliktów. Wzrasta zaangażowanie pracowników, docenia się ich kreatywność, skuteczność i lojalność, podnosi się ich kompetencje dzięki dodatkowym szkoleniom, treningom, programom rozwojowym, motywacyjnym. Działania firm zwłaszcza w obszarze ochrony środowiska poprawiają relację z najbliższym otoczeniem, społecznościami lokalnymi, sektorem publicznym jak również mogą przynieść firmie niemałe korzyści materialne dzięki oszczędnościom, które są wynikiem wprowadzania nowych rozwiązań (rezygnacja z papierowej formy dokumentów, energooszczędne piece grzewcze). Firmy stają się członkiem społeczności lokalnej, na terenie której funkcjonują, dzięki zaangażowaniu, zainteresowaniu takich firm we współtworzenie najbliższego otoczenia. Przedsiębiorstwa zyskują zaufanie władz regionalnych, lokalnych, poprawia się ich sytuacja biznesowa, stają się partnerem w dyskusji nad wszelkimi zmianami, np. w regionie. Tworzą swoje środowisko i otoczenie. Wskazane powyżej przykłady niewątpliwie pokazują wartość jaką niesie ze sobą przyjęcie przez firmy Koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Przez analizę raportów firm umieszczonych na ich portalach internetowych można dojść do wniosku, że dzięki obecności tematów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w mediach rośnie kreatywność a tym samym zaangażowanie określonych firm w tego typu działania. W Polsce CRS jest dość młodym tematem, co jest traktowane jeszcze, jako pewnego rodzaju „fanaberia”, „zachcianka” bądź wyrachowane zagranie danej firmy. Jednak w dużych firmach, korporacjach międzynarodowych jest to niejako obowiązek. Duże przedsiębiorstwa do tego typy działań zobligowane są prawem. Instytucje stosujące zasady zrównoważonego działania fundują często stypendia dla młodych naukowców, których zainteresowania badawcze oscylują wokół dziedziny, w jakiej funkcjonuje dana firma (farmacja, medycyna, stypendia dla kobiet L’Oreal). Działania nieodpłatne w formie mecenatu, mentoringu, coachingu dla różnego rodzaju organizacji NGO. Przez wykorzystanie wiedzy, doświadczenia własnych pracowników, specjalistów w danej dziedzinie i ich obecność w mediach firma może zyskać opinie otwartej, chętnej do nawiązania współpracy i dialogu placówki. Pracownicy ci zobligowani są do prowadzenia w ramach określonych projektów doradztwa z danej dziedziny (rubryki w czasopismach, blogi eksperckie, specjaliści w programach telewizyjnych). Najciekawszymi dla mnie inicjatywami CSR są wszystkie te, które wpływają na jakość pracy pracowników, poprawiają ich relację, podnoszą ich kompetencje, wspomagają całościowy rozwój. Jedną z inicjatyw na rzecz rozwoju pracowników a jednocześnie pomocy innym jest wolontariat pracowniczy (np. Provident Polska dzięki zaangażowaniu swoich pracowników odmalował Dom Pomocy Społecznej w Krakowie). Sami klienci lub otoczenie zyskuje nowe place zabaw, świetlice, wolontariuszy. Działania skierowane na zewnątrz mogą dotyczyć edukacji klientów obecnych jak i przyszłych, dzieci czy osób w jakiś sposób defaworyzowanych (zagrożonych wykluczeniem społecznym czy cyfrowym, dyskryminowanym ze względu na wiek, płeć, pochodzenie, kolor skóry).

Jednym słowem chwalić się warto. Nie sposób w jaki firma to robi będzie przemyślany i dostosowany do odbiorców.

Anna Drajer

Media&Work Agencja Komunikacji Medialnej

logo Media&Work

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.