Wpisy

Korzyści, jakie daje firmom obecność w mediasferze społecznościowej

Internet, nazywany przestrzenią wirtualną, stał się miejscem, do którego przenoszą się i w którym rozwijają się z powodzeniem jak najbardziej realne sfery ludzkiej działalności, przyjmujące postać różnego rodzaju relacji między użytkownikami. Wyrazem tych przemian jest ogromna popularność serwisów i portali nazywanych społecznościowymi, bo skupiającymi użytkowników o określonym profilu społeczno-demograficznym, określonych poglądach, zainteresowaniach, gustach. Media społecznościowe zastępując tradycyjne metody kontaktu takie jak korespondencja i rozmowy telefoniczne, stają się dziś najważniejszym środkiem dla podtrzymywania znajomości, wymiany poglądów, a także narzędziem kreacji tożsamości w wirtualnej przestrzeni. Swój ogromy sukces tzw. social media zawdzięczają temu, że oprócz narzędzi komunikacyjnych dają swoim użytkownikom możliwości pokazywania poglądów, zainteresowań, skupiania się wokół ciekawych tematów i wyrażania opinii, lub dzielenia się refleksją z innymi użytkownikami; dają możliwość autokreacji i dostarczają rozrywkę. Ludzie lubią wymieniać się informacjami, a do tego obracać się w gronie osób, które uważają za autorytety w poszczególnych dziedzinach. Czytaj dalej

Chwalimy się. O korzyściach z wdrażania i raportowania działań CSR firmy

O korzyściach z wdrażania i raportowania działań CSR firmyDziałania w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu mogą przynieść firmie wiele korzyści. Profity leżą zarówno po stronie samej firmy, pracowników ale również samej społeczności lokalnej. Czytaj dalej

Rola social media w budowaniu wizerunku firm

Social media zmieniły sposób pozyskiwania danych o pracodawcach. Coraz częściej Internauci informacje o warunkach pracy w danej firmie czerpią z serwisów społecznościowych. Czytaj dalej