SZTUKA I PRAWO

Media&Work partnerem szkolenia artysta i ochrona jego praw

Jutro zapraszamy na ciekawe wydarzenie, które z pewnością zaintryguje wszystkich twórców sztuk wizualnych. Będą oni mieli niepowtarzalną okazję uczestniczyć w szkoleniu, na temat ochrony ich praw autorskich, jako twórców. Partnerem szkolenia jest agencja Media&Work.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Sztuka prawem chroniona”, realizowanego przez Ośrodek Analiz im. Hipolita Cegielskiego we współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków, a także Kancelarią Parchimowicz i Kwaśniewski. Pomysłodawcy akcji jako nadrzędny cel stawiają podzielenie się z uczestnikami praktyczną i przydatną wiedzą z zakresu ochrony praw twórców, jak i samej treści praw autorskich dla artystów wizualnych.

Bezpłatne warsztaty zostaną przeprowadzone w Warszawie przez Dominikę Popiel – adwokat, absolwentkę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Praw Człowieka organizowanej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, wykładowca akademicki, autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej.

zmieniającej się rzeczywistości społecznej Internet staje się przestrzenią swobodnej wymiany dobrami kultury. To dla artystów wielka szansa, ale również ryzyko. Nieskrępowany charakter interakcji w Internecie stwarza niebezpieczeństwo, że dzieła z trudem wytworzone przez ich autorów będą rozpowszechniane wbrew ich woli lub wiedzy. Artyści często nie wiedzą jakie podjąć kroki, gdy ktoś wykorzystuje ich utwory w sposób niezgodny z prawem. Nasz projekt ma za zadanie temu zaradzić” – powiedział dr Tymoteusz Zych – Prezes Zarządu Ośrodka Analiz im. Hipolita Cegielskiego.

Uczestnik szkolenia zapozna się miedzy innymi z plusami i minusami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, dowie się również jakie przysługują mu roszczenia w przypadku naruszeń autorskich praw majątkowych lub autorskich praw osobistych. Dokonamy również prezentacji nowej ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi” – powiedziała adw. Dominika Popiel – współpracownik Kancelarii Parchimowicz i Kwaśniewski.

Całe wydarzenie zostało objęte patronatem agencji komunikacji medialnej Media&Work, która od wielu lat z powodzeniem prowadzi komunikację instytucji kultury, galerii sztuki oraz artystów indywidualnych, powierzających swoje kariery w fachowe ręce. Właśnie ze względu na tak bliskie kontakty z twórcami różnego rodzaju kreacji, rozumienie ich potrzeb oraz obaw, agencja artystyczna wspiera inicjatywę chroniącą prawa autorskie i sztukę artysty.

Harmonogram szkolenia:

11.00 uroczyste otwarcie;

11.15-12.45 I panel;

12.45-13.30 obiad;

13.30-15.00 II panel

15.00-16.45 III panel

17.00-18.00 dyskusja

Ramowy program szkolenia:

BLOK I – Twórczość artystyczna i jej ochrona – zagadnienia podstawowe

 • Podstawa normatywna ochrony twórczości i utworów w prawie krajowym i międzynarodowym
 • Utwór jako przedmiot prawa autorskiego
 • Zasady wykonywania praw autorskich do utworów współautorskich i połączonych
 • Utwór zależny i jego ochrona

Treść bloku I: zagadnienia podstawowe związane z ochroną praw autorskich, twórczości i utworów; źródła prawa (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, konwencje, umowy międzynarodowe); definicja utworu, rodzaje utworów chronionych ze względu na rodzaj twórczości, rodzaje utworów chronionych ze względu na podmiot; utwór zależny a utwór inspirowany;

BLOK II – Autorskie prawa osobiste i majątkowe

 • Cywilnoprawna ochrona praw autorskich. Zagadnienia procesowe. Orzecznictwo.
 • Utwory osierocone
 • Dozwolony użytek, w tym w szczególności dozwolony użytek utworów plastycznych

Treść bloku II: rodzaje praw autorskich; roszczenia służące do ochrony praw autorskich ze względu na ich rodzaj; ochrona utworów w czasie; utwory osierocone – definicja i sposób ochrony; dozwolony użytek publiczny i prywatny, twórca wobec dozwolonego użytku jego utworu – kiedy należy mu się wynagrodzenie, kiedy potrzebna jest tylko jego zgoda a kiedy i w jakich warunkach dozwolony jest brak zgody twórcy;

BLOK III – Umowy prawno-autorskie

 • Zasady konstruowania umów prawno-autorskich
 • Ograniczenia zasady wolności kontraktowania w umowach prawno-autorskich
 • Pola eksploatacji utworu, w tym digitalizacja utworów plastycznych i korzystanie w Internecie
 • Przykłady klauzul w umowach prawno-autorskich
 • Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi

Treść bloku III: ww. plusy i minusy zbiorowego zarządu prawami autorskimi, prezentacja nowej ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.