Tag Archive for: skuteczna promocja

Social Media: Instrukcja Obsługi

Moda na wykorzystanie social media w marketingu sięgnęła dziś już chyba zenitu, firmy należące do rozmaitych branż dostrzegły potencjał mediów społecznościowych i założyły swoje fan pages, uczestniczą w dyskusjach na blogach i forach, na Facebooku zaroiło się od różnego typu mniej lub bardziej udanych akcji, aplikacji i konkursów. Czytaj dalej

Korzyści, jakie daje firmom obecność w mediasferze społecznościowej

Internet, nazywany przestrzenią wirtualną, stał się miejscem, do którego przenoszą się i w którym rozwijają się z powodzeniem jak najbardziej realne sfery ludzkiej działalności, przyjmujące postać różnego rodzaju relacji między użytkownikami. Wyrazem tych przemian jest ogromna popularność serwisów i portali nazywanych społecznościowymi, bo skupiającymi użytkowników o określonym profilu społeczno-demograficznym, określonych poglądach, zainteresowaniach, gustach. Media społecznościowe zastępując tradycyjne metody kontaktu takie jak korespondencja i rozmowy telefoniczne, stają się dziś najważniejszym środkiem dla podtrzymywania znajomości, wymiany poglądów, a także narzędziem kreacji tożsamości w wirtualnej przestrzeni. Swój ogromy sukces tzw. social media zawdzięczają temu, że oprócz narzędzi komunikacyjnych dają swoim użytkownikom możliwości pokazywania poglądów, zainteresowań, skupiania się wokół ciekawych tematów i wyrażania opinii, lub dzielenia się refleksją z innymi użytkownikami; dają możliwość autokreacji i dostarczają rozrywkę. Ludzie lubią wymieniać się informacjami, a do tego obracać się w gronie osób, które uważają za autorytety w poszczególnych dziedzinach. Czytaj dalej

Najnowsze trendy w marketingu: inbound marketing

Firmy, które chcą skutecznie przebić się przez reklamowy szum i naprawdę dotrzeć do ludzi, muszą całkowicie zmienić swoje dotychczasowe myślenie o marketingu. Tradycyjne techniki marketingowe już dawno utraciły swoją skuteczność. Czytaj dalej