Media&Work na konferencji BALTIC HUB

Studia artystyczne wzbogacone o naukę przedsiębiorczości, regionalne centra design czy inicjatywy społeczne wykorzystujące lokalną tradycję to tylko niektóre pomysły wspierania sektora kreatywnego zaprezentowane podczas międzynarodowej konferencji Baltic Hub – Regional Creative Network, która odbyła się w dniach 3-6 kwietnia w Warszawie.

W spotkaniu poświęconym strategiom budowania sieci wsparcia dla przemysłów kreatywnych w basenie Morza Bałtyckiego,obok przedsiębiorców z branży kreatywnej, udział wzięli przedstawiciele władz miasta oraz instytucji kulturalnych i akademickich. Nie zabrakło również gości zagranicznych z Estonii, Finlandii i Łotwy. Celem konferencji była próba odnalezienia wspólnego mianownika dla przemysłów kreatywnych z państw nadbałtyckich oraz opracowanie działań, które pozwolą wspólnie rozwijać innowacyjność regionu.

Konferencję otworzył panel z udziałem reprezentantów instytucji publicznych, którzy przedstawili sytuację polskiego sektora kreatywnego na tle innych gałęzi gospodarki oraz różne działania mające na celu wspieranie i promocję branży. – Warszawa wspiera sektor kreatywny z uwagi na jego rolę, jaką posiada na rynku. 10% przedsiębiorstw funkcjonujących w stolicy to firmy zaliczane do sektora kreatywnego – powiedział Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. – Naszym flagowym przedsięwzięciem jest projekt centrum kreatywności na ulicy Targowej, który ma stać się centrum aktywności firm sektora kreatywnego w Warszawie.

Sesje tematyczne obfitowały w case studies, podczas których swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się przedsiębiorcy oraz instytucje współpracujące z sektorem kreatywnym. W zakresie designu swoją działalność zaprezentowali m.in.: Zamek Cieszyn, Concordia Design oraz Instytut Adama Mickiewicza.

Piotr Wilczak z Media&Work przedstawił Case Study na temat "PR i marketing w kulturze i sztuce"

Piotr Wilczak z Media&Work przedstawił case study na temat „PR i marketing w kulturze i sztuce, czyli nauka cierpliwości”

PR i marketing w kulturze i sztuce, czyli nauka cierpliwości (fragment wystąpienia)

Niska efektywność kampanii komunikacyjnych w obszarze kultury i sztuki wynika nie tyle ze złego przygotowania informacji, lecz z ustawicznego ignorowania specyfiki mediów. Stopniowe odchodzenie od klasycznych form reprodukcji treści, znanych z prasy drukowanej, na rzecz nowoczesnych nośników, pozwalających na szybki i relatywnie tani dostęp do dużej zawartości, doprowadził do zmiany paradygmatu komunikacji. Dziś obok kontentu, czyli informacji, którą chce się przekazać, równie ważne jest jak, gdzie i kiedy chce się tego dokonać. Innowacyjna komunikacja, atrakcyjna dla potencjalnych klientów i generująca zysk wymaga zatem znajomości tzw. nowych mediów.

Nowe media funkcjonują w opozycji do statycznych form reprezentacji tekstu. Początkowo terminem tym określano różne formy komunikacji elektronicznej, a obecnie również filozofii projektowania treści, która ma być łatwo dostępna (obecnie również responsywna, czyli dostosowana do możliwości urządzeń mobilnych) oraz interaktywna (dodatkowa wartość, dzięki której komunikat staje się unikalny, lepiej realizując swoją funkcję).

Komunikacja z mediami musi uwzględniać te czynniki już na etapie jej projektowania. Najczęściej dzieje się to z uwzględnieniem:

  • oczekiwań mediów (prasa, radio telewizja, Internet);
  • oczekiwań społeczności (Facebook, Instagram, Twitter oraz pozostali subskrybenci);
  • oczekiwań potencjalnych konsumentów (fragment społeczności i/lub osoby o określonym guście, sile nabywczej, systemach wartości)

Ponadto strategia powinna jasno precyzować z jakich konkretnie mediów nasz odbiorca korzysta i w jaki sposób to robi. Konwersja jest rezultatem:

  • zlokalizowania odbiorcy – musimy wiedzieć kim on jest i gdzie go szukać – musimy zdecydować, czy chętniej odwiedza on serwisy tematyczne, blogi, sieci społecznościowe, czyta prasę, czy ogląda telewizję;
  • dopasowania komunikatu – trzeba rozumieć systemy wartości, którymi operuje odbiorca – komunikat, który nie będzie dla niego atrakcyjny nie zaskarbi jego zaufania;
  • nawiązania relacji – odbiorca musi czuć, że ma przynajmniej częściową władzę nad kierunkiem, w którym podąża instytucja, chce być równorzędnym partnerem. Wsparcie tego typu naturalnie daje się przełożyć na korzyści dla samej instytucji. Wymaga to jednak aktywnego działania, a przede wszystkim umiejętności weryfikowania informacji.

Brak jakiejkolwiek komunikacji praktycznie dyskwalifikuje działalność jako konkurencyjną. Współczesny odbiorca kultury ma tendencję do organizowania swojego wolnego czasu naprędce – czas ogranicza mu wyczerpujące śledzenie oferty kulturalnej. Brak zdecydowanych działań komunikacyjnych zamyka instytucji drogę do pozyskiwania i utrzymania dotychczasowych klientów, co w dłuższej perspektywie okazuje się zabójcze dla przedsięwzięć nie dbających o kontakty z mediami. Przykładowo informacja prasowa w rozumieniu wielu galerii sztuki w Polsce to ulotka wysłana na adres redakcji pocztą elektroniczną, lub tradycyjną, bez adresu zwrotnego, bez zdjęć, bez informacji o wydarzeniu, a jedynie z datą i godziną wernisażu. Nie jest praktyka zobligowana na sukces. Redakcje są zazwyczaj zalewane różnego rodzaju informacjami, propozycjami współpracy i innymi materiałami. Priorytetem są wtedy umowy patronackie oraz informacje profesjonalnie przygotowane – zawierające komplet danych, zdjęcia, tekst gotowy do publikacji.

Jedną z bardziej efektywnych praktyk promocyjnych w obszarze kultury jest znany wszystkim viral – marketing szeptany. Internet posiada jednak pewną wadę. Począwszy od 2001 roku każdy użytkownik ma prawo dowolnie generować wirtualną treść (Web 2.0). Powoduje to, że informacja, która chce się przebić musi być albo zupełnie nową koncepcją – np. posiadać formułę, która nigdy wcześniej nie została użyta w reklamie, albo dorównywać poziomem najlepszym realizacjom, np. pod względem kontrowersyjności (i tu strategią byłaby prowokacja).

Kluczem do promowania kultury jest zatem aktywność i cierpliwość w prowadzonych działaniach. Nawet niskonakładowa promocja, ale poprawie komunikowana, może okazać się efektywna w dłuższej perspektywie czasu.

W ramach konferencji miały miejsce liczne wydarzenia towarzyszące, które odbyły się w Galerii Apteka Sztuki. Z dużym entuzjazmem spotkał się warsztat Design Thinking, podczas którego uczestnicy uczyli się metod projektowego myślenia oraz wykonywali praktyczne ćwiczenia na pobudzenie kreatywności. Odbyła się również gra miejska, która miała na celu ożywienie spojrzenia na Warszawę poprzez interakcję i integrację. Całość wydarzenia uwieńczył trwający trzy dni Wielkanocny Kiermasz rękodzieła, małego design, mody i sztuki, podczas którego artyści zrzeszeni w Partnerstwie Creative Poland zaprezentowali efekty swojej twórczości.

logo_media_work

 

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.