Biznes w Polsce: Co najbardziej blokuje polskich przedsiębiorców?

Co najbardziej blokuje polskich przedsiębiorców? W jaki sposób państwo pomaga w rozwoju biznesu? Co może szczególnie wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości w naszym kraju?  Pytamy – co z tym biznesem?

 Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają główną rolę w gospodarce. To w nich koncentrują się ludzkie umiejętności i predyspozycje w zakresie przedsiębiorczości, innowacji i zatrudnienia. Ze względu na kluczowe znaczenie sektora MSP dla polskiej gospodarki wspieranie ich rozwoju oraz umacnianie pozycji konkurencyjnej należą do jednych z najważniejszych, ale i najtrudniejszych obszarów działalności państwa.

Bank Światowy opublikował kilka miesięcy temu raport dotyczący możliwości biznesowych w poszczególnych krajach świata. Polska wciąż jest w ogonie zestawienia. Warunki do prowadzenia biznesu są wciąż nieprzyjazne dla przedsiębiorców i namnażają im wiele kłopotów.

Lekcja przedsiębiorczości

Z niezależnych analiz, raportów międzynarodowych oraz z informacji uzyskiwanych od przedsiębiorców wynika, że polskie prawo nie spełnia oczekiwań społecznych w kwestii jego funkcjonowania. Eksperci wytkają Polsce szereg utrudnień, na które są narażeni przedsiębiorcy: długi czas oczekiwania na decyzje urzędnicze, wysoki poziom biurokracji, słaby poziom ochrony inwestorów, kłopoty z wydawaniem pozwoleń na budowę, ciągnące się w nieskończoność sprawy o egzekwowanie należności.

Biurokracja jest zjawiskiem, które często jest wskazywane jako jeden z czynników hamujących wzrost przedsiębiorczości w Polsce. Zbyt skomplikowane i niezrozumiałe prawo jest wymieniane w sondażach publicznych to bariera do rozpoczynania działalności gospodarczej. Dodatkowo, bardzo często nowotworzone prawo nakłada na przedsiębiorców nadmierne obowiązki, powodując po ich stronie nieuzasadnione koszty.

W celu dalszej poprawy pozycji Polski w Ministerstwie Gospodarki trwają pracę nad poprawą regulacji gospodarczych w pięciu obszarach Doing Business, w których pozycja Polski jest niezadowalająca: rozpoczynanie działalności gospodarczej, zdobywanie pozwoleń na budowę, rejestrowanie własności, płacenie podatków, ochrona inwestorów.

Daleko nam jeszcze do biznesowego raju. Obecnie, najbardziej przyjaznym przedsiębiorcom krajem jest Singapur. Na podium znalazły się również Hongkong i Nowa Zelandia. W Europie najprościej jest w Wielkiej Brytanii, najtrudniej w Grecji, we Włoszech i właśnie w Polsce. – Aby to zmienić, należy postawić na praktyczną edukację w szkołach, zachęcać jak największą ilość osób do testowania pomysłów na biznes. Warto zmienić postrzeganie porażki w biznesie z czegoś wstydliwego na pozytywne doświadczenie, które przybliża do sukcesu. Dopiero wtedy możemy mówić o potrzebie uproszczenia przepisów i prawa. – mówi Dariusz Żuk, prezes Polski Przedsiębiorczej.

Zdaniem Dariusza Żuka blokuje nas myślenie, mentalność i brak odpowiednich umiejętności. Jeżeli zniesiemy podatki do zera i uprościmy prowadzenie firmy to i tak mało prawdopodobne, że nie powstanie dużo większa liczba firm, a obecnie funkcjonujące firmy nie rozwiną się tylko z tego powodu.

Biznes uczy pokory

Pojawia się pytanie, czy zakładanie własnej działalności – przez tak wielu młodych ludzi – nie jest tylko ukrywaniem faktycznego stanu bezrobocia i braku perspektyw na rynku pracy? Większość z tych małych firm już po roku działalności upada… –Każda osoba powinna spróbować swoich sił w biznesie. Biznes uczy o wiele więcej niż każda inna praca lub edukacja. Co trzeci biznes w USA wypala i utrzymuje się na rynku 5 lat.  Tak też jest na całym świecie – również w Polsce, więc im więcej firm będzie upadało, tym większe doświadczenie Polaków w biznesie oraz bliższa droga do Polski przedsiębiorczej i polskich skype’ów. – przyznaje Dariusz Żuk.

Sam dryg do biznesu to za mało. Przedsiębiorcom, którzy zaczynają działalność, często brakuje odpowiedniej wiedzy z zakresu różnych dziedzin, jak: marketing, promocja, reklama itp. Zaistnieć na rynku można tak naprawdę tylko dobrą pracą, ale dopiero szeroka wiedza, doświadczenie i umiejętność powiązania różnych dyscyplin o różnej specyfice, może być gwarantem sukcesu w biznesie. – mówi Anna Niemczycka, dyrektor generalna Media&Work.

 Przedsiębiorcy są zgodni, że zakładanie działalności gospodarczej jest pozytywnym zjawiskiem. -Społeczeństwo już dojrzało do tego, że ma alternatywę. Ludzie nie muszą szukać zatrudnienia, lecz otwierają własny interes. Nie każdy biznes wychodzi. Natomiast pozytywnym zjawiskiem jest to, że ludzie zdobywają doświadczenie. – mówi Daniel Kubach, przedsiębiorca, członek BCC.

 -Bezcenną lekcją jest przeżycie upadłości swojej firmy. Po takim zdarzeniu człowiek już wie, jakich błędów nie popełniać. Zgodzę się, że nie każdy pomysł na biznes jest trafiony. Brakuje nam edukacji biznesowej i wsparcia środowisk biznesowych. – dodaje Daniel Kubach.

 

Jest dobrze. A będzie lepiej

 Polacy przedsiębiorczość mają w genach. Już podczas zaborów musieli wykazywać się pewną zaradnością i elastycznością. Podobnie było w czasach komunizmu. Ten, kto potrafił odpowiednio zbudować relację międzyludzkie, ten potrafił załatwić wszystko. W dzisiejszych czasach naszą przewagą jest to, że radzimy sobie z problemami, wykorzystujemy okazje i potrafimy liczyć tylko na siebie. –Polacy nie mają się czego wstydzić. Jesteśmy kreatywni, pomysłowi, a przede wszystkim podejmujemy ryzyko. W wielu krajach, np. we Francji, funkcjonuje bardzo etatowe podejście. Przykładami pozytywnymi mogą być UK oraz Finlandia. – dodaje Żuk.

 –Najprostszym sposobem jest obwinianie wszystkich dookoła. Trzeba zadać sobie pytanie, co my zrobiliśmy, aby nasze przedsiębiorstwo było bardziej rentowne? Nie możemy porażkami obarczać rząd. Przecież rząd nie da nam pracy i pieniędzy. Musimy sami sobie stwarzać możliwości do rozwoju. – mówi Daniel Kubach.

 Dla młodych przedsiębiorców organizowanie sobie miejsca pracy wiąże się najczęściej z ogromnym wysiłkiem i ciągłą walką o przetrwanie. –Każdy, kto startuje z biznesem wie, że promocja własnej marki, jej usług i produktów, to teraz konieczność, aby zaistnieć na rynku. Jednak, przedarcie się z ofertą przez gąszcz konkurencji, bez dużych nakładów finansowych, często graniczy z cudem i tylko nieliczni mają szansę na sukces. W biznesie trzeba umieć sobie radzić z konkurencją. Ten, kto radzi sobie lepiej, zwyczajnie wygrywa. Ten, kto poradzić sobie nie umie, znika z rynku – przyznaje dyrektor generalna Media&Work.

 Szansę na rozwój biznesu w Polsce upatruje się w stworzeniu całego systemu wspierania przedsiębiorczości od systemu edukacji na poziomie szkół średnich poprzez uczelnie wyższe, rozwój inkubatorów potrzebnych do testowania pomysłów, rozwój funduszy seedowych później centrów biznesu – wzrostu biznesu, funduszy venture a na końcu specjalistycznych parków technologicznych i laboratoriów.

 –Niezbędne zmiany to zmniejszenie klina podatkowego tzn. narzutów na pracę (obecnie na każdą złotówkę zapłaconą pracownikowi trzeba oddać ok. 50 gr w postaci różnych podatków), należy zreformować system finansowania start-upów m.in. ze środków unijnych, aby nie finansować długotrwale bezrobotnych, ale tych, którzy mogą biznes rozwinąć i dać później pracę tym bezrobotnym. Dodatkowo, proponowałbym skupić się na większej dostępności do kapitału dla firm. – mówi Dariusz Żuk. Prezes Polski Przedsiębiorczej zaznacza jednak, że o ile należy dawać szansę wszystkim na przetestowanie biznesu, to wspierać poprzez dotacje lub preferencje powinno się tylko tych najlepszych, wtedy unikniemy etatowego zatrudnienia we własnej firmie ze środków państwowych.

Źródło: Agencja Komunikacji Medialnej – Media&Work

———————————————————————————————————————-

Co się robi dla biznesu?

 

Do zrobienia jest jeszcze sporo. Zmiany jednak są zauważalne. Do tej pory obniżono kapitał zakładowy spółek z o.o. i akcyjnych, wdrożono programy unijne dla ambitnych przedsiębiorców i naukowców, uchwalono ustawę o swobodzie działalności gospodarczej m.in. wprowadzającą częściową odpowiedzialność urzędników za swoje decyzje, czy też zmianę zaświadczeń na oświadczenia, wsparcie dla inkubatorów i instytucji otoczenia biznesu.

 

Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

Ministerstwo Gospodarki przygotowało Projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Zmiany wprowadzone w ustawie dotyczą szerokiego spektrum działalności gospodarczej. W swoim zamierzeniu mają one przynieść korzystny skutek nie tylko gospodarce, ale przede wszystkim przedsiębiorcom.

Projekt ustawy o ograniczaniu barier dla obywateli i przedsiębiorców realizuje następujące cele:

 • Redukuje obowiązki administracyjne czyli ogranicza biurokrację i zmniejsza koszty poprzez wprowadzenie oświadczeń w miejsce obowiązku przedkładania zaświadczeń.
 • Realizuje I etap zmian polegający na uzupełnieniu przepisów rozwiązaniami prawnymi potrzebnymi dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorców.
 • Realizuje I etap zmian o charakterze dereglamentacyjnym polegający na rezygnacji z niektórych zezwoleń i rejestrów działalności regulowanej.

Przykładowe główne zmiany proponowane w projekcie ustawy:

 • Wprowadza prawo składania oświadczeń w miejsce obecnego obowiązku przedstawiania zaświadczeń. Instytucja oświadczenia ma na celu zmianę dotychczasowej praktyki nakładającej na obywateli ciężar udowodnienia stanu faktycznego i prawnego. Przedsiębiorca lub obywatel będzie miał jednak prawo do uzyskania zaświadczenia jeśli nie będzie on pewny swojego statusu prawnego.

Nowe podejście do zamówień publicznych

Dokument stanowi podstawę do ukierunkowania systemu zamówień publicznych w Polsce na rzecz zwiększania: udziału MŚP w systemie zamówień publicznych, popytu na produkty innowacyjne (w tym przyjazne środowisku), stopnia wykorzystania narzędzi elektronicznych w procesie udzielania zamówień publicznych jednocześnie zwracając uwagę na kwestie społeczne.

Jednocześnie realizowane są inicjatywy mające na celu stworzenie w Polsce nowoczesnego systemu gwarantującego wydatkowanie środków publicznych w sposób przyczyniający się do stymulowania rozwoju innowacyjnej gospodarki ukierunkowanej na promowanie przedsiębiorczości, co jest zgodne z opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych dokumentem „Nowe podejście do zamówień publicznych. Zamówienia a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój” (przyjętym przez Radę Ministrów 8 kwietnia 2008 r.). W dokumencie podkreślono potrzebę szerszego wykorzystywania w procedurach przetargowych kryteriów odnoszących się m.in. do ochrony środowiska oraz CSR.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Podejmowane są działania w zakresie upowszechnienia w Polsce idei społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. corporate social responsibility – CSR).

Przyjmując na siebie dobrowolne zobowiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju, firmy mogą wiele zyskać, przede wszystkim w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi oraz w odniesieniu do kształtowania wizerunku firmy. W dłuższej perspektywie korzyści wynikające z dobrej reputacji przedsiębiorstwa przekładają się na wzrost lojalności konsumentów oraz tworzenie nowych grup odbiorców, a tym samym na zwiększoną sprzedaż. Wizerunek wiarygodnego partnera przyczynia się z kolei do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych, stwarza dalsze szanse rozwoju i ekspansji w branży. Ponadto pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach stosujących zasady społecznej odpowiedzialności biznesu są bardziej lojalni i zmotywowani.

 

Ułatwianie dostępu do finansowania dla MSP

Celem podejmowanych działań jest dalsza poprawa dostępu, zwłaszcza mikro i małych przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finansowania za pośrednictwem rozpoznawalnego systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, działającego zgodnie z powszechnie obowiązującymi i akceptowanymi standardami. Ujęte w dokumencie zadania mają na celu przede wszystkim systemowe dostosowanie tych instytucji finansowych i świadczonych przez nie usług do zmieniających się i zróżnicowanych, także terytorialnie, potrzeb przedsiębiorców.

 

Nowela Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej ma na celu stymulację wzrostu innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Ustawa zwiększa możliwości wsparcia przedsięwzięć innowacyjnych środkami prywatnymi. Na przykład kredyt technologiczny udzielany może być firmom przez banki komercyjne, a w jego częściowej spłacie, w postaci premii technologicznej, udział może mieć Bank Gospodarstwa Krajowego.

Projekt nowelizacji ustawy rozpatrywany jest obecnie przez Sejm i przewiduje uproszczenie w polegające na wypłacenie całej premii technologicznej bezpośrednio po zakończeniu realizacji inwestycji technologicznej i zniesienie obowiązku dokumentowania sprzedaży towarów lub usług powstałych w wyniku inwestycji technologicznej.

 

Foresight technologiczny przemysłu

Projekt foresightu dla przemysłu ma być realizowany na obszarze całego kraju. Efektem realizacji całości zamówienia będzie opracowanie analizy końcowej nt. kierunków rozwoju technologicznego przemysłu. Foresight technologiczny przemysłu będzie okazją, aby zweryfikować potencjał rozwoju wskazanych sektorów i obszarów przemysłowych, zidentyfikować konkurencyjne obszary przemysłowe oraz kluczowe technologie przyszłości. Wyniki foresightu będą szczególnie pomocne dla decydentów podczas podejmowania decyzji w zakresie finansowania obszarów i technologii o najwyższym potencjale społeczno-ekonomicznym. Informacja nt. takich obszarów i technologii pozwoli zapewnić spójność w podejmowaniu inicjatyw rozwojowych w obszarach nauki i gospodarki.

 

Pilotażowe programy wsparcia finansowane ze środków krajowych

Przedsiębiorcy mogą również korzystać ze wsparcia oferowanego im w ramach programów pilotażowych finansowanych w całości ze środków krajowych (w ramach budżetu Ministra Gospodarki).

Takim programem wdrażanym przez PARP, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, jest program „Bon na innowacje”. Ma on zachęcać przedsiębiorców do kontaktów ze sferą naukową. Przedsiębiorca może uzyskać wsparcie w wysokości 15 tys. zł. Wsparciem w ramach bonu na innowacje mogą być objęte usługi w zakresie innowacji – dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. W latach 2008-2009 wsparcie uzyskało ponad 500 przedsiębiorców na łączną kwotę ok. 8 mln zł. W 2010 roku wnioski złożyło ponad 800 przedsiębiorców na kwotę ok. 12 mln zł.

 

Działalność PARP

Niezależnie od prowadzonych przez Rząd działań w zakresie stworzenia spójnego, pewnego i przyjaznego przedsiębiorcom systemu prawnego, osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą skorzystać z usług oferowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W ramach zadań polegających na wspieraniu przedsiębiorczości i rozwoju zasobów ludzkich, PARP oferuje usługi mające na celu upowszechnianie postaw przedsiębiorczych i w konsekwencji powstawanie nowych przedsiębiorstw oraz wspieranie  rozwoju już istniejących.

PARP oferuje szereg usług, o charakterze informacyjnym, doradczym i szkoleniowym, obejmujących rozmaite aspekty prowadzenia działalności gospodarczej,  za pośrednictwem podmiotów funkcjonujących w ramach jej struktury. Przedsiębiorcy mogą więc skorzystać z usług ośrodków Krajowego Systemu Usług (KSU) oraz Punktów Konsultacyjnych (PK), a także ze szkoleń oferowanych w ramach Akademii PARP.

Krajowy System Usług stanowi sieć 214 organizacji, świadczących usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe, skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób podejmujących działalność gospodarczą.  Wśród podmiotów działających w ramach KSU znajdują się m.in.: agencje rozwoju regionalnego, centra wspierania biznesu, fundacje, stowarzyszenia, kluby oraz inne organizacje przedsiębiorców i pracodawców, fundusze poręczeniowe, fundusze pożyczkowe, inkubatory przedsiębiorczości, instytuty badawczo-rozwojowe, izby gospodarcze, izby przemysłowo-handlowe, izby branżowe, izby rzemieślnicze, ośrodki innowacji i technologii, ośrodki wspierania przedsiębiorczości, oraz inne organizacje pozarządowe.

Akademia PARP

Celem Akademii PARP jest darmowe upowszechnienie dostępu do wiedzy biznesowej
za pomocą metod zdalnej edukacji (e-learningu) wśród: uczestników z mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw; ograniczonej ilości uczestników z dużych przedsiębiorstw oraz osób planujących własną działalność gospodarczą. Dzięki Akademii podnoszone są kwalifikacje przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie dostosowania funkcjonowania przedsiębiorstw do wymogów nowoczesnej gospodarki.

Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki (SIiEG)

Najważniejszą dla kształtowania sprzyjających warunków do rozwoju przedsiębiorczości będzie Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki (SIiEG). Jej realizacja przyczyni się do stworzenia otwartej i ekspansywnej gospodarki, oferującej nowe miejsca pracy, opartej na wzajemnym zaufaniu i kooperacji uczestników życia gospodarczego, stabilnie rosnącej dzięki innowacjom i wysokiej efektywności zasobów, która zapewni wzrost standardów życia społeczeństwa oraz konkurencyjności przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej do 2020 r.

Strategia „Europa 2020”

„Europa 2020” (KPR) będzie przede wszystkim instrumentem odpowiadającym polskiej specyfice i wyzwaniom, który odpowiadając na krajowe bariery wzrostu przyczyni się jednocześnie do realizacji wspólnych, unijnych celów i wzmocnienia pozycji w UE i na świecie. Dla prowadzenia działalności gospodarczej największe znaczenie będą miały planowane w ramach KPR działania mające na celu z jednej strony zmniejszenie obciążeń regulacyjnych i administracyjnych, poprawę systemu prawno-instytucjonalnego oraz przyspieszenie rozwoju systemu finansowego w celu poprawy otoczenia przedsiębiorstw przy pomocy wysokiej jakości administracji w sferze gospodarki, z drugiej natomiast poprawę zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw związanych z realizacją innowacyjnych inwestycji, dywersyfikację gospodarki i reorientację w kierunku opartej na wiedzy produkcji  i usług, poprzez wzmocnienie powiązań między szkolnictwem wyższym, sektorem badań i sferą gospodarki. Zgodnie z Krajowym Programem Reform na lata 2008-2011 jednym z priorytetów rządu jest zapewnienie przyjaznego otoczenia prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorczości, innowacyjności i inwestycji. Cel ten ma być osiągnięty poprzez redukcję obciążeń administracyjnych nakładanych przez prawo na przedsiębiorców oraz znoszenie barier prawnych w rozwoju przedsiębiorczości.

Projekt założeń ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt założeń ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Nowe przepisy poszerzą sferę wolności obywatelskiej i gospodarczej.

Projekt składa się z dwóch części: pierwsza poświęcona jest redukcji obowiązków informacyjnych nałożonych na przedsiębiorców, druga – ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Zaproponowana przez Ministerstwo Gospodarki redukcja 50 obowiązków informacyjnych (OI) może przynieść przedsiębiorcom oszczędności rzędu 3,14 mld rocznie. Każdego roku koszty administracyjne z tytułu ich wypełniania szacuje się na ok. 6,35 mld zł. Łączne roczne obciążenia administracyjne w gospodarce (tzw. czysta biurokracja) wynoszą 3,88 mld zł.

Jako najbardziej pożądaną zmianę w tym zakresie (37 proc. wskazań w raporcie firmy Deloitte), przedsiębiorcy postulują wprowadzenie możliwości spełnienia obowiązku informacyjnego w formie elektronicznej, jako alternatywy wobec formy papierowej.

W części dotyczącej ograniczenia barier administracyjnych proponowane działania dotyczą zmian w krajowym systemie prawnym, w szczególności doprecyzowania, zmiany bądź usunięcia norm stwarzających bariery w rozwoju przedsiębiorczości. Po przeprowadzeniu analizy przepisów oddziałujących na warunki prowadzenia działalności gospodarczej oraz postulatów przedsiębiorców, MG zamierza w projekcie ustawy wprowadzić 28 rozwiązań znoszących istniejące bariery w systemie prawa gospodarczego. Projekt dostosowuje również przepisy do rozwoju nowoczesnych technologii i metod komunikacji w relacjach biznesowych.

W opinii ekspertów MG, znoszenie barier administracyjnych, zmniejszanie liczby OI bądź uciążliwości związanych z ich wykonywaniem, jest najlepszym, często bezkosztowym sposobem na wyzwolenie sił i mechanizmów rozwojowych przedsiębiorstw.

Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez elektronizację procedur oraz wdrożenie idei „jednego okienka”

Celem projektu jest uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez elektronizację procedur oraz wdrożenie idei „jednego okienka”  poprzez:

 • elektronizację procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • przeszkolenie 12 500 pracowników administracji publicznej i sądów z zakresu nowych zasad rejestracji działalności gospodarczej, funkcjonowania CEIDG, procedur elektronicznych, elektronicznego Punktu Kontaktowego (ePK) i e-podpisu,
 • zapoznanie firm oraz osób chcących założyć działalność gospodarczą, za pomocą  kampanii informacyjnej o nowych zasadach rejestracji działalności gospodarczej, funkcjonowaniu CEIDG, ePK oraz procedurach elektronicznych.

W ramach realizacji projektu pt. Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez elektronizację procedur oraz wdrożenie idei „jednego okienka”  planuje się:

 • Analizowanie, mapowanie, uproszczenie i elektronizacja procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

W ramach ww. zadania zostaną przeprowadzona analiza aktów prawnych i procedur elektronicznych, analiza i mapowanie procedur obsługi przedsiębiorców przez administrację. W ramach ww. zadania zostaną również opracowane formularze elektroniczne. Planuje się opracowanie 420 formularzy elektronicznych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

 • Szkolenie pracowników administracji publicznej oraz sądów w zakresie nowych zasad rejestracji działalności gospodarczej, funkcjonowania CEIDG, ePK oraz e-podpisu.

Ww. działanie będzie obejmowało przygotowanie modułów szkoleniowych oraz opracowanie materiałów szkoleniowych. Szkolenia będą realizowane w formie szkoleń stacjonarnych jak i w formie e-learningu. Uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty. Planuje się przeszkolenie 12 500 pracowników administracji publicznej i sądów.

 • Kampania informacyjna dotycząca nowych zasad rejestracji działalności gospodarczej, funkcjonowania CEIDG, ePK oraz e-podpisu.

W ramach ww. zadania zostanie utworzony elektroniczny Punkt Kontaktowy (ePK) zawierający informacje dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej jak również o dane wynikające z Dyrektywy 2006/123/WE. Ponadto zostaną opracowane materiały informacyjne tj. broszury, ulotki, plakaty. Planuje się także organizację konferencji prasowych oraz udział w audycjach radiowych i telewizyjnych.

 • Utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Help Desk.

Help Desk będzie udzielał odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem ePK. Będzie się składał ze specjalistów i ekspertów odpowiedzialnych za pomoc i wsparcie w realizacji spraw związanych z korzystaniem z ePK zgłaszanych przez przedsiębiorców, pracowników administracji publicznej oraz sądów.

Stworzenie Elektronicznego Punktu Kontaktowego (EPK), znacząco przyspieszy i uprości przepływ informacji między przedsiębiorcami i urzędami, ponieważ przepływ potrzebnych informacji i stosownych dokumentów zapewni system informatyczny bez obciążania obywatela, zgodnie z zasadą 3xU – Ułatwić, Uprościć, Usprawnić.

Możliwość załatwienia wszystkich spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w jednym miejscu (na stronie internetowej EPK), drogą elektroniczną znacząco zredukuje koszty po stronie przedsiębiorców, jak również pozwoli na lepsze wykorzystanie zasobów i wyeliminowanie dodatkowych formalności. Ponadto przedsiębiorca nie będzie ograniczony godzinami pracy urzędów.

(W artykule wykorzystano materiały Ministerstwa Gospodarki)

 

Media&Work – Agencja Komunikacji Medialnej


0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.