Kreatywność – czyli cecha współczesności

Współcześnie wiele mówi się kreatywności, jako czynnikowi wyznaczającemu nowe horyzonty w postrzeganiu jednostki w społeczeństwie i służącemu polepszaniu ogólnych warunków życia.  W obliczu kryzysu na rynkach finansowych, nieefektywności znanych systemów gospodarowania zasobami ludzkimi oraz wzrostu świadomości w zakresie nowych technologii, rozpoczęto poszukiwania nowych składników generowania wzrostu gospodarczego. Zdaniem amerykańskiego socjologa i ekonoma, Richarda Floridy, ewolucja myślenia o życiu i świecie, spowodowana jest wzrostem znaczenia niezależności i wolności twórczej w procesie pozyskiwania środków gwarantujących przetrwanie. Wyodrębnia on pojęcie klasy kreatywnej, jako grupy zdolnej do pomnażania korzyści ekonomicznych i niwelowania różnic klasowych. Niewykluczone, że w ciągu 10 najbliższych lat to właśnie innowatorzy wyznaczą nowe centra życia i rozwoju. Kim są?

kreatywnosc

Model gospodarki kreatywnej reinterpretuje ekonomię opierającą się na rolnictwie i gospodarce, nastawiając się na pozyskiwanie jednostek stymulujących rozwój technologiczny i kulturalny, liderów opinii zdolnych do angażowania przedstawicieli różnych grup społecznych, wyznaczając cele i trendy myślenia o rzeczywistości. Do tej grupy zalicza się przedstawicieli rozmaitych dyscyplin nauki oraz osoby związane ze sztuką, projektowaniem, mediami, prawem i biznesem. Ich cechą wspólną jest zdolność do innowacji – twórczego rozwiązywania problemów, bądź tworzenia zupełnie nowych jakości. Grupa ta nie posiada świadomości klasowej, co oznacza, że jednostki kreatywne nie definiują jednego wspólnego celu. Znaczenie ma dla nich styl życia, koncentrujący się nie na korzyści finansowej, a na nieskrępowanej realizacji osobistych ambicji. Egoizm klasowy rekompensuje jednak wartość dodana samej ich obecności: jednostki kreatywne przyciągają się wzajemnie dzieląc mapę świata na centra i obrzeża kreatywne, które w sposób bezpośredni wpływają na atrakcyjność danego miejsca dla inwestorów (np. hi-tech), zapewniając jednocześnie stały napływ siły roboczej.

Szacuje się, że około 25-30% populacji globu posiada potencjał kreatywny. Nie ma danych ilościowych dotyczących polskiego sektora kreatywnego, jednak z całą pewnością różni się on od zachodniego modelu. O ile w Ameryce na każdego przedstawiciela zawodu kreatywnego (artysta, designer, projektant, architekt itp.) przypada około 9 profesjonalistów o gruntownym przygotowaniu naukowym (lekarz, prawnik, nauczyciel itp.), tak w Polsce różnica ta jest zdecydowanie mniejsza. Spowodowane jest to dostępnością określonego zaplecza technologicznego, archaicznością systemu szkolno-wychowawczego oraz ograniczonym zaufaniem władz do projektów nowatorskich i nieschematycznych. W konsekwencji młodzi innowatorzy postawieni zostają przed koniecznością wyjazdu za granicę (w poszukiwaniu warunków do rozwoju), lub pracy na miejscu, ale dla zagranicznego inwestora.

kreatywnosc2

Sytuacja innowatorów w Polsce jest trudna. Małe i średnie przedsiębiorstwa, jeżeli już decydują się na pomoc ze strony agencji kreatywnych, to ograniczają ją do popularnych rozwiązań i niskobudżetowych projektów zobligowanych na szybki, najczęściej nietrwały zwrot. Powoduje to umocnienie się pozycji dużych koncernów, które już od jakiegoś czasu prowadzą kooperacyjną politykę pozyskiwania zdolnych innowatorów. Przykładem może być głośna kampania komunikacyjna restauracji McDonald’s, która nawiązując współpracę z artystami grafitti (m.in. Stefanem Szwedem-Stróżyńskim), pokreśliła znaczenie jednostki w kreowaniu globalnego wizerunku firmy. Wypada dodać, że współpraca zawiązana została w warunkach całkowitego zaufania – artyści zachowując swój naturalny styl i właściwą ich sztuce symbolikę, otrzymali dodatkowo przestrzeń do realizacji własnych paski.

Polska klasa kreatywna jest wewnętrznie rozbieżna – z jednej strony posiadamy cenionych za granicą designerów, projektantów, naukowców i artystów, który zdobywają prestiżowe nagrody i wyróżnienia, z drugiej w wyniku przebranżowienia tkanka kreatywna powiększa się o osoby o niskich kompetencjach kreatywnych, dekonstruując rynek i budując fałszywy obraz określonych profesji.  Innowacyjność jest jednak przyszłością i w sposób naturalny potencjał kreatywny zostanie zweryfikowany w ciągu najbliższych lat.

Piotr Wilczak
Media&Work Agencja Komunikacji Medialnej

mediaworkLOGO

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.